CdocCMS

Fons de la Germanor dels Orfeons de Catalunya

Registre Documental: 17Codi fons: CAT CEDOC 2.1.7
  • Codi Topogràfic: 11.03.04.02

  • Títol: [Cobrament de quotes]

  • Autors:

  • Data(es): 1918 - 1935

  • Tipologies Documentals: Documentació textual

  • Abast i contingut: Documentació fruit del cobrament de les quotes als orfeons de la Germanor. Inclou uns llistats amb les dades dels orfeons que han pagat la quota (1918), els comprovants de pagament de 1918 a 1921 i la correspondència amb les entitats sobre reclamacions d'impagats (1918-1935).

 
Recursos