CdocCMS

Música religiosa

Títol del document Autors Fons Data Descriptors Tipologia Documental Registre Documental
Salve Regina à tres voces mixtas y con acompañamiento... Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) 1910 Música religiosa; Música per a cor i orgue; Música per a quartet de corda; Música per a cor i harmònium Música manuscrita 46
Col·lecció de XXVII motets al S.S. Sagrament a dues v... Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1908] Música religiosa; Música per a cor i orgue; Motet Música manuscrita 47
Salmo CXLVIII Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música religiosa; Música per a cor i orgue; Salm Música manuscrita 48
Marcha religiosa Nº 1 Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música religiosa; Música per a orquestra; Marxa Música manuscrita 50.1
Marcha religiosa Nº 2 Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música religiosa; Música per a orquestra; Marxa Música manuscrita 50.2
Oración fúnebre Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) 1939 Música instrumental ; Música religiosa; Música per a orquestra Música manuscrita 51
Adóro te devóte: Motet Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) 1912 Música religiosa; Música per a veu i orgue; Motet Música impresa 55
Requiem Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música vocal; Música religiosa; Rèquiem; Música per a cor mixt Música manuscrita 63
Goigs en llahor de San Eudalt Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) 1915 Música religiosa; Música per a cor i orgue; Goig Música manuscrita 64.1
Goigs en llahor de San Eudalt Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1915] Música religiosa; Música per a quintet de corda; Goig; Música per a cor mixt Música manuscrita 64.2
Rosario à tres voces mixtas y con acompañamiento de A... Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música religiosa; Rosari ; Música per a cor i harmònium; Música per a cor mixt Música manuscrita 65
Pare-nostre 13 Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1923] Música religiosa; Parenostre; Música per a orgue Música manuscrita 66
Pare Nostre Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1923] Música religiosa; Parenostre; Música per a veu i orgue Música manuscrita 67
Pare-nostre, Ave Maria i Glòria Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) 1923 Música religiosa; Parenostre; Música per a veu i orgue Música manuscrita 68
Misa alternada Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) 1894 Música religiosa; Missa; Música per a cor i orgue Música manuscrita 70
Passió a cuatre veus : Diumenje de Rams Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música vocal; Música religiosa; Passió; Música per a cor masculí Música manuscrita 73
Tres motets fàcils al S.S. Sagrament Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música vocal; Música religiosa; Motet; Música per a cor masculí Música manuscrita 75
Sacris per a cantar a l'Escolania Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música vocal; Música religiosa Música manuscrita 76.1
Tantum ergo Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música vocal; Música religiosa Música manuscrita 76.2
Sacris Lambert i Caminal, Joan Baptista Fons Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona 1884- 1945) (CAT CEDOC 3.7) [1910 - 1940] Música vocal; Música religiosa Música manuscrita 76.3
Registres per pàgina:
 
Recursos