CdocCMS

Fons Emili Vendrell i Ibars (Barcelona, 1893-1962)

Títol del document Autors Data Descriptors Tipologia Documental Registre Documental
Carta de Regina Opisso 1953/07/10 - 1953/07/10 Correspondència 141
Carta de V. Forcada 1951/03/14 - 1951/03/14 Correspondència 142
Carta de Salvador Pujolar 1953/03/13 - 1953/03/13 Correspondència 143
Carta de Montserrat Sabaté Moliner 23/07/1853 - 23/07/1853 Correspondència 144
Carta de Miquel Saperes com a membre de la Comissió or... 1953/02/12 - 1953/02/12 Correspondència 145
[Carta de Guillem ? adreçada a Miquel Saperes] [1953/02/12 - 1953/02/12] Correspondència 146
Carta de Lucieta Cañá 1953/02/13 - 1953/02/13 Correspondència 147
Carta de O. Saltor 1953/02/12 - 1953/02/12 Correspondència 148
Carta d'Artur Sedó 1953/02/13 - 1953/02/13 Correspondència 149
Carta de Juan Estrada, cap del sindicat provincial de l... 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 150
Carta de Joaquim Ciervo, membre del Círculo Artístico... 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 151
Carta de Magda Badals, professora de cant [1953/02/14 - 1953/02/14] Correspondència 152
Carta de J. Zamacois, director del Conservatori Superio... 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 153
Carta d'Artur Sist, president de l'Orfeó Barcelonés 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 154
Carta de César A. Vendrell Belart, com a president del... 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 155
Carta d'Amador Garrell 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 156
Carta de Juan Dotras Vila 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 157
Carta de Pedro Quitian 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 158
Carta d'Enric Borràs 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 159
Carta d'Ernestina, vídua de Mullor 1953/02/14 - 1953/02/14 Correspondència 160
 
Recursos