CdocCMS

Fons de la Germanor dels Orfeons de Catalunya

Títol del document Autors Data Descriptors Tipologia Documental Registre Documental
[Organització de la Festa dels Orfeons de Catalunya ] 1916 - 1917 Documentació textual 1.1
[Organització de la Festa dels Orfeons de Catalunya ] 1916 - 1917 Documentació textual 1.2
[Organització de la Festa dels Orfeons de Catalunya ] 1917 Documentació textual 1.3
[Sol·licituds d'ingrés i de baixa a la Germanor dels O...] 1918 - 1932 Correspondència 2
[Avantprojecte d'estatut] 1920 - 1920 Documentació textual 3
Estatut de la Germanor dels Orfeons de Catalunya 1921 - 1932 Documentació textual 4
[Primera Assemblea de la Germanor d'Orfeons de Catalunya...] 1918 Documentació textual 5.1
[Adhesions dels orfeons a la primera Assemblea dels Orfe...] 1918 Documentació textual 5.2
[Esborranys de les conclusions de la primera assemblea ...] 1918 Documentació textual 5.3
[Publicació de les ponències llegides i les conclusion...] 1918 Documentació textual 5.4
[Retalls de premsa sobre l'organització de l'Assemblea] 1918 Documentació textual 5.5
[Segona Assemblea de la Germanor d'Orfeons de Catalunya] 1920 Documentació textual 6.1
[Memòria i acta de la Segona Assemblea. Esborrany] 1921 Documentació textual 7
Tercera Assemblea de Germanor dels Orfeons de Catalunya... [1931] Documentació textual 8.1
Tercera Assemblea de Germanor dels Orfeons de Catalunya... [1931] Documentació textual 8.2
Premsa sobre la realització de la Tercera Assemblea de... [1931] Documentació textual 8.3
Memòria 1920-1931 1931 Documentació textual 9
[Convocatòria de la Quarta Assemblea de Germanor] [1936] Documentació textual 10
[Proposta de modificació de l'estatut] [1936] Documentació textual 11
[Enquesta sobre els estudis musicals en els orfeons de C...] 1919 Documentació textual 12
 
Recursos