CdocCMS

Col·lecció música manuscrita

Títol del document Autors Data Descriptors Tipologia Documental Registre Documental
[Lamentació a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.15
[Lamentació a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.16
[Lamentació a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7. 17
[Lamentació a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7. 18
[Lamentació a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.19
[Lamentació a 4 veus] Morales, Cristóbal de 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.20
[Lamentacions a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.21
[Lamentació a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.22
[Lamentació a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Lamentació; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.23
[Kyrie eleison] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Missa; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.24
[Antífona a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Antífona; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.25
Morales. Cum quatuor vocibus Morales, Cristóbal de 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Motet; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.26
[Magnificat a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Magnificat; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.27
[Motet a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Motet; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.28
[Salms a 4 veus] Desconegut 17/02/1583 Música vocal; Música religiosa; Salm; Música per a cor Música manuscrita Ms. 7.29
[Càntic a 4 veus] Desconegut [1610 - 1630] Música vocal; Música religiosa; Càntic; Música per a cor Música manuscrita Ms. 8.1
[Salve a 5 veus] Desconegut [1610 - 1630] Música vocal; Música religiosa; Antífona; Música per a cor Música manuscrita Ms 8.2
Nunc dimittis a. 5. Desconegut [1610 - 1630] Música vocal; Música religiosa; Càntic; Música per a cor Música manuscrita Ms 8.3
Dominica Palmarum. Passio D. N. Jesuchristi secundum Ma... Desconegut [1610 - 1630] Música vocal; Música religiosa; Passió; Música per a cor Música manuscrita Ms. 8.4
Feria sexta parasceve Passio D. N. Jesuchristi. Secundu... Desconegut [1610 - 1630] Música vocal; Música religiosa; Passió; Música per a cor Música manuscrita Ms. 8.5
 
Recursos