CdocCMS

Fons històric de l'Orfeó Català

Títol del document Autors Data Descriptors Tipologia Documental Registre Documental
[Pressupostos parcials per a la construcció del Palau d...] [1902 - 1907] Documentació textual 1
[Resum de factures febrer - març de 1907] 1907 Documentació textual 2
[Llistat de despeses a liquidar de les obres de construc...] 1908 - 1909 Documentació textual 3
[Resum de la liquidació de les tasques dels paletes per...] 1907 Documentació textual 4
[Liquidació general de les obres de del Palau de la Mú...] 1907 - 1908 Documentació textual 5
[Dibuix dels plafons del saló de descans del Palau] [1907 - 1908] Documentació textual 6
[Rebuts de pagament de les obres de construcció del Pal...] 1905 - 1908 Documentació textual 7
[Carta de José Gabriel, constructor del Palau de la Mú...] 1905 Documentació textual 8
[Anotacions del notari Josep Maria Vives sobre unes escr...] [1907 - 1908] Documentació textual 9
Relació dels documents que la "Caja de Ahorros y Monte... [1907 - 1908] Documentació textual 10
[Carta de la "Compañía Anónima de Seguros Contra el I...] 1907 Documentació textual 11
[Carta de la "Sociedad San Martín" de Barcelona adreça...] 1907 Documentació textual 12
[Escrit de Domènech i Montaner exposant problemes amb e...] [1905 - 1908] Documentació textual 13
[Carta del jutjat de la Concepció de Barcelona a l'Orfe...] 1905 Documentació textual 14
[Carta de l'empresa de fosa de ferro Hijos de José Plan...] 1905 Documentació textual 15
[Anotacions de l'Orfeó Català sobre els pagaments de l...] 1905 Documentació textual 16
[Carta de l'Orfeó Català adreçada a l'Ajuntament de B...] 1906 Documentació textual 17
[Carta de l'Obispat de Barcelona adreçada a Joaquim Cab...] [1905 - 1907] Documentació textual 18
[Esborrany d'una carta relacionada amb la construcció d...] 1907 Documentació textual 19
[Anotacions i plànols dels carrers Ortigosa i Cameros] [1905 - 1907] Documentació textual 20
 
Recursos