CdocCMS

Fons dels Premis Concepció Rabell i Cibils (1920-1936) Print to pdf

 • Àrea d’Identificació:

  • Codi fons: CAT CEDOC 3.18

  • Data(es): (1920-1936)

  • Volum i suport: 3 unitats d’instal·lació

 • Àrea de context
  • Nom del/s productor/s: Fundació Concepció Rabell

  • Història del/s productor/s: En Rafael Patxot, la seva dona Maria Lluïsa Rabell i en Ferran Vilallonga, com a marmessors de Concepció Rabell institueixen en nom d’aquesta una fundació amb la finalitat de convocar premis musicals de composició per tal d’enriquir el patrimoni musical català. Des de la seva creació, es celebraren catorze edicions entre els anys 1920 i 1935 en les quals participaren importantíssimes figures de l’escena musical com Eduard Toldrà, Amadeu Cuscó, Francesc Civil, Joan Baptista Lambert, Joaquim Serra i Blanca Selva. Els concursos es convocaven el dia 8 de maig, en commemoració al naixement de la senyora Rabell. Per a la seva difusió s’elaborava un cartell explicatiu amb les bases i les categories de premis, segons el gènere i la tipologia de la composició presentada. L’Orfeó Català fou l’encarregat de la gestió administrativa del concurs. Aquesta tasca fou assumida per en Joan Salvat que ja exercia com a secretari dels Premis Eusebi Patxot i Llagustera. Malgrat l’organització dels premis era funció de l’Orfeó Català, Rafael Patxot, com a representant dels marmessors es reservà tres drets: escollir una de les categories del concurs per a cada convocatòria, nomenar un dels 3 membres del jurat i publicar les millors composicions premiades, retenint de la venda les despeses de publicació i deixant a benefici dels compositors el posterior rendiment. Les obres rebudes havien d’ésser anònimes, amb títol i lema i no podien ser autògrafes a fi de mantenir l’anonimat del compositor per tal de garantir la transparència del concurs. El jurat estava format per tres membres el primer dels quals era designat per l’Orfeó Català, un segon, per una de les entitats musicals de Barcelona (Escola Municipal de Música i Declamació del Liceu, el Sindicat Musical de Catalunya) i el tercer per Rafael Patxot. Imperativament el jurat s’havia de renovar per a cada concurs. Escollits els guanyadors es publicava el veredicte i a partir d’aquest moment els músics havien d’enviar, a la secretaria dels premis, els primers compassos de la partitura, les dades identificatives de l’obra, el seu nom personal i l’adreça. Durant els dies següents a la publicació del veredicte podien recollir el premi. Les obres premiades passaven a formar part de l’arxiu de l’Orfeó Català i aquest es reservava el dret a executar aquelles guardonades. Pel que fa a les obres no premiades, no en garantien la seva conservació i els autors les havien de recollir en els tres mesos següents a la publicació del veredicte.

  • Història arxivística: La documentació ha estat sempre sota custòdia de l’arxiu-biblioteca de l’Orfeó Català, ara Centre de Documentació de l'Orfeó Català.

  • Dades sobre l’ ingrés: No es coneixen dades sobre l'ingrés.

 • Àrea de contingut i estructura
  • Abast i contingut: El fons conté principalment les partitures generals manuscrites, no autògrafes, de les composicions premiades en les diverses edicions dels Premis Concepció Rabell i Cibils. Trobem obres per piano com les de: Francesc Civil, Xavier Montsalvatge i Margarida Orfila, partitures per a veu i piano com les d’Eduard Toldrà, Manel Blancafort i Blanca Selva; i obres per a gran orquestra com les de Joaquim Serra i Antoni Massana. També s’han pogut identificar 11 obres sense premi d’autoria desconeguda. Pel que fa a la documentació administrativa cal destacar l’acta de constitució de la Fundació, en què s’exposa el reglament intern de la mateixa. En relació amb la gestió i adjudicació dels premis s’han conservat els cartells amb les bases del certamen, el llistat d’obres presentades i els veredictes del jurat, tant manuscrits com impresos. De la mateixa manera es troben els comprovants amb els primers compassos de les obres premiades, enviats pels seus compositors. El fons comprèn també la correspondència adreçada i emesa per la secretaria, la major part de les cartes són d’institucions musicals catalanes i fan referència a l’elecció del jurat. Pel que fa a la història econòmica de l’entitat es pot resseguir a partir del llibre, de petit format, de control dels ingressos i de les despeses, i dos registre de control de saldo, a partir dels quals es controlava el líquid disponible tant de la Fundació Rabell com de la Fundació Patxot. Finalment, s’ha conservat un llistat amb els noms i les adreces de personalitats i institucions de l’escena musical i cultural catalana, retalls de premsa sobre els concursos, breus notícies per enviar als mitjans de comunicació i una publicació conjunta dels premis Eusebi Patxot i Llagustera i Concepció Rabell i Cibils. Barrejat amb el fons, ha aparegut documentació econòmica de la "Revista Musical Catalana". Aquest fet es deu a que Joan Salvat fou alhora secretari dels premis Concepció Rabell i director de la "Revista Musical Catalana".

  • Sistema d'organització: De l’estudi de la documentació s’han pogut identificar els següents grups de sèries: 1. Constitució 2. Administració 3. Gestió econòmica 4. Projecció pública 5. Composicions musicals 6. Documentació del secretari.

 • Àrea de condicions d'accés i ús
  • Condicions d'accés: Accés lliure.

  • Condicions de reproducció: S’hi aplica la normativa general del Centre de Documentació.

  • Llengües i escriptures dels documents: Català (predomina), castellà i francès.

  • Instruments de descripció (RE): Catàleg realitzat pel Centre de Documentació amb els elements de la NODAC adaptats, també, a la descripció de partitures. Finalitzat durant el mes d’agost de 2014.

 • Àrea de documentació relacionada
  • Documentació relacionada (RE): En la «Revista Musical Catalana» es van publicar els cartells de totes les edicions del concurs, així com la llista de composicions presentades i el veredicte final.

  • Bibliografia (OP): “Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vídua Romaguera”. A: Revista Musical Catalana. Butlletí Mensual de l’Orfeó Català. Barcelona, Gener-maig de 1920. Número 193-197, p. 32-34.

 • Àrea de notes
  • Notes (OP): S’ha trobat documentació de la «Revista Musical Catalana». Hem decidit conservar-la amb el Fons Concepció Rabell i s’ha classificat a partir del grup de sèries 6. Documentació del secretari.

 • Àrea de control de la descripció:
  • Autoria i data/es (OB): Descripció realitzada per Helena Escobar Socias el 27 d’agost de 2014.

  • Fonts (OB): Fonts utilitzades per a la història del productor: • La mateixa unitat de descripció. • MALUQUER I SOSTRES, Joaquim. "Rafael Patxot i Jubert mecenes i científic. Vides i memòries". Editorial Pòrtic. Barcelona 1994.

  • Regles o convencions (OP): -NODAC. Norma de Descripció Arxivística de Catalunya. Per a la descripció de partitures: -GRASSOT I RADRESA, Marta. «Una aproximació a la descripció dels fons musicals a través de la NODAC. Una proposta de descripció a partir de l’experiència en el tractament dels fons musicals del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí». Lligall. Revista Catalana d’Arxivística (2008), núm. 28, p. 61-93.

 
Recursos