CdocCMS

Fons Vicenç de Moragas i Rodés (1861-1937) Print to pdf

 • Àrea d’Identificació:

  • Codi fons: CAT CEDOC 3.22

  • Data(es): (1900-1956)

  • Volum i suport: 2 unitats d'instal·lació

 • Àrea de context
  • Nom del/s productor/s: Vicenç de Moragas i Rodés

  • Història del/s productor/s: Vicenç de Moragues va néixer a Valls el 3 de març de 1861 i morí a Barcelona el 25 de juny de 1937. Fill de Josep de Moragas i Tavern i Júlia Rodés Larroza, heretà del seu pare la vocació al dret i a la justícia que el portà a l’exercici de l’advocacia i a ésser un jurisconsult. Els 24 anys es casà amb la seva cosina germana Joaquima Yxart de Moragas. L’any 1896 es feu soci de l’Orfeó Català essent-ho fins el dia de la seva mort. Va ser vicepresident de l’entitat de 1902 a 1909 i de 1916 a 1936. En la seva primera etapa com a vicepresident aconseguí que l’Orfeó Català fos la primera institució catalana nascuda a l’impuls del Renaixement catalanista i tingué com a seu pròpia el Palau de la Música Catalana. Vicenç de Moragas, al costat de Joaquim Cabot treballà activament per tal de fer possible la construcció del Palau. L’any 1902, juntament amb Francesc Pujol i Joan Salvat assistí al Congrés de Música Religiosa de Bruges on pronuncià un discurs que ajudà a la internacionalització de l’Orfeó Català. Aquest discurs fou publicat al el butlletí “La tribune de Saint Gervais” de la Schola Cantorum de París, el 10 d’octubre de 1902. El 30 de gener de 1910 va cessar estatuàriament com a vicepresident i ocupà el seu càrrec Bonaventura Bassegoda i Amigó. L’any 1916 en que fou novament elegit com a vicepresident, participà en moltes de les seves activitats i acompanyà l’Orfeó Català en les seves excursions: València, París, Londres, Roma, Girona, Sant Feliu de Guíxols, entre d’altres. Al llarg de la seva vida pronuncià varis discursos i escriví un nombre important d’articles, molts d’ells publicats a la “Revista Musical Catalana”.

  • Història arxivística: Es desconeix la història arxivística del fons abans del seu ingrés a l’Arxiu del Centre de Documentació de l’Orfeó Català

  • Dades sobre l’ ingrés: Es desconeix el moment, la procedència i les circumstàncies d’ingrés del fons a l’Arxiu del Centre de Documentació de l’Orfeó Català.

 • Àrea de contingut i estructura
  • Abast i contingut: El fons consta de 90 documents de diversa tipologia documental, entre les quals destaquem: correspondència, premsa, hemeroteca i documentació textual. El fons no contempla documents d’informació personal, sinó que tots ells són fruit de la seva tasca com a soci i vicepresident de l’Orfeó Català. En l’apartat de correspondència trobem un nombre important de cartes adreçades a Vicenç de Moragas, tot i que en algunes es desconeix el destinatari. Fruit del seu càrrec i la seva tasca a l’Orfeó Català trobem bàsicament cartes de personalitats de l’entitat com: Joaquim Cabot, Frederic Lliurat, Joan Salvat, entre d’altres. En la categoria de premsa hi consten alguns articles relacionats amb l’Orfeó Català i el Palau de la Música, com l’article de “La casa dels cants” de Joan Maragall, així com retalls de premsa del Congrés de Música Religiosa de Bruges en el qual va assistir i també d’algun dels concerts o viatges de l’Orfeó Català. Pel que fa la hemeroteca, trobem números solts de la “Revista Musical Catalana” i el butlletí “La tribune de Saint Gervais” de la Schola Cantorum de París del 10 d’octubre de 1902, on apareix el seu discurs del Congrés de Música Religiosa. Finalment, com a documentació textual hi consten articles en esborrany, alguns d’ells inèdits i d’altres publicats a la “Revista Musical Catalana”, o discursos sobre l’Orfeó Català. És destacable la informació relacionada amb la construcció del Palau de la Música, com la presència d’escriptures, factures, documents de la venta de l’Església de Sant Francesc, etc. Un gruix important d’informació la conformen la documentació relacionada amb les activitats del Palau i de l’Orfeó Català així com viatges, dinars, conferències, homenatges, etc.

  • Sistema d'organització: El fons Vicenç de Moragas ha quedat organitzat en 2 caixes d’arxiu seguint una ordenació numèrica, donant com a resultat un inventari amb registres numèrics.

 • Àrea de condicions d'accés i ús
  • Condicions d'accés: LLiure

  • Condicions de reproducció: S’aplica la normativa general del Centre de Documentació.

  • Llengües i escriptures dels documents: Català i castellà en general. Alguns documents estan escrits en

  • Instruments de descripció (RE):

 • Àrea de documentació relacionada
  • Documentació relacionada (RE): La documentació del fons Vicenç de Moragas ajuda a completar la informació de l’arxiu històric i administratiu de l’Orfeó Català. -Fons històric de l’Orfeó Català. (CEDOC)

  • Bibliografia (OP):

 • Àrea de notes
  • Notes (OP):

 • Àrea de control de la descripció:
  • Autoria i data/es (OB):

  • Fonts (OB): ARTÍS, Pere; MILLET, Lluís. Orfeó Català. Llibre del Centenari. Barcelona: Barcino, 1991. BATLLE DE MORAGAS, Vicenç. El meu avi Vicenç de Moragas i Rodés. Apunts de la conferència duta a terme a la sala d’assaig del Palau de la Música Catalana, 20 de maig de 1993. RENART, Joaquim. L’Orfeó Català que he viscut. Sabadell: Ausa, 1992. ROIG I ROSICH, Josep M. Història de l'Orfeó Català: moments cabdals del seu passat. Barcelona: Orfeó Català : Abadia de Montserrat, 1993 La Hemeroteca de “La Vanguardia” [en línia] [Consulta: 5 d’abril de 2016] Disponible a: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1937/06/06/pagina-2/33123798/pdf.html?search=Moragas BATLLE DE MORAGAS, Vicenç. “El meu avi Vicenç de Moragas i Rodés”. Apunts de la conferència duta a terme a la sala d’assaig del Palau de la Música Catalana, 20 de maig de 1993.

  • Regles o convencions (OP): Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona : Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2006.

 
Recursos