Cerca Avançada

Bibliografia relacionada amb l’Orfeó Català i el Palau de la Música


  • – ARTÍS I BENACH, Pere; MILLET I LORAS, Lluís. Orfeó Català: llibre del centenari.Barcelona: Fundació Orfeó Català: Barcino, 1991. 356 p. ISBN 84-7226-640-0.
  • – ARTÍS I BENACH, Pere. Pedres vives: Palau de la Música Catalana: patrimoni de la humanitat. Barcelona: Barcino: Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana, 1998. 262 p. ISBN 84-7226-682-6.
  • – CARANDELL, Josep Maria; PLA, Ricard (fot.); VIVAS, Pere (fot.). El Palau de la Música Catalana. Barcelona: Fundació Orfeó Català Palau de la Música; [Sant Lluís]: Triangle Postals, cop. 2003. 143 p., 1 CD-ROM. ISBN 84-8478-095-3.
  • – CARARACH, Joan Anton; VARGAS, Rafael (fot.). Palau de la Música Catalana: Simfonia d'un segle. Barcelona: Edicions 62, 2007. 296 p. ISBN 978-84-297-6052-1.
  • – DOMÈNECH I GIRBAU, Lluís; LLIMARGAS I CASAS, Marc (fot.). El Palau de la Música Catalana de Lluís Domènech i Montaner. Barcelona: Lunwerg: Fundació Orfeó Català Palau de la Música: Universitat Politècnica de Catalunya, 2000. 285 p. ISBN 84-7782-715-X.
  • – GARCÍA-MARTÍN, Manuel. Benvolgut Palau de la Música Catalana. Barcelona: Catalana de Gas, 1987. 159 p. ISBN 84-404-0431-X.
  • – HUGHES, Robert [et al.]. El Palau de la Música Catalana. Barcelona : Palau de la Música; [Sant Lluís]: Triangle Postals, 2009. 239 p. ISBN 978-84-8478-352-7.
  • – ROIG I ROSICH, Josep M. Història de l'Orfeó Català: moments cabdals del seu passat.Barcelona: Orfeó Català : Abadia de Montserrat, 1993. 234 p. (Biblioteca Serra d'Or; 122). ISBN 84-7826-405-1.

Tesis doctorals i treballs de recerca relacionats amb els nostres fons i col·leccions.


CONDE PONS, Mercedes. Joan Maragall i la música: elements per a una definició estètica. Universitat de Barcelona. Departament d'Art. Facultat de Geografia i Història. 2012. Treball final de màster.

CORTADA, Maria Lluïsa. Anselm Viola: compositor, pedagog, monjo de Montserrat (1738-1798). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, 512 p. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres.

COSTAL I FORNELLS, Anna. Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya entre la restauració dels Jocs Florals i la Primera República (1859-1874) Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Musicologia. 2014. Tesi doctoral.

FORTEA RIUS, Emili. La música oblidada de l'Orfeó Català. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Música Clàssica i Contemporània. 2006. Tesi doctoral.

GARCÍA MARTÍNEZ, Paula. El pianista y compositor Joaquín Malats y Mirarons (1872-1912). Oviedo: Universidad de Oviedo. Factultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia del Arte y Musicología. 2007. Tesi doctoral.

HERNÁNDEZ I SAGRERA, Joan Miquel. L'escola pianística de Carles G. Vidiella. Universitat de Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de didàctica de l'expressió musical i corporal. Facultat de Pedagogia. 2009. Tesi doctoral.

MARTORELL, Oriol. Mig segle de simfonisme a Barcelona: 1920-1970. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d'Art. Facultat de Geografia i Història. 1977. Tesi doctoral.

MUNTADA I TORRELLAS, Marta. L'Associació de Música "Da Càmara": 1913-1936. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d'Art. Facultat de Geografia i Història. 1984. Treball de recerca.

NARVAEZ FERRI, Manoli. L'Orfeó Català: cant coral i catalanisme (1891-1951). Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d'Història Contemporània. Facultat de Geografia i Història. 2005. Tesi doctoral.


Repositori “tdx” de tesis doctorals. Enllaç a tesis relacionades amb el camp de la música


Tesis en xarxa